Sanacija asfaltnog kolovoza M4.2 Skokovi –Srbljani, dionica 002

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M4.2
Dionica
Skokovi - Srbljani
Kanton
Unsko-sanski kanton