Rušenje postojećeg I izgradnja novog mosta preko potoka Bravnice u Bravnicama (M5-009-508), dionica: Jajce Jug – Donji Vakuf 1, km 3+746

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
Jajce Jug - Donji Vakuf 1
Kanton
Srednjobosanski kanton