Rekonstrukcija raskrsnice Vogošća (Centar), općina Vogošća

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M18
Dionica
-
Kanton
Kanton Sarajevo