Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na Šipu, sa izmještanjem dijela Ulice Alipašina, općina Centar, Sarajevo

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M18
Dionica
-
Kanton
Kanton Sarajevo