Rekonstrukcija raskrsnice na M-14.1 i M-1.9 na ulazu u Gradačac

Aktivnosti
Projektovanje Revizija Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M1.9 M14.1
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton