Rekonstrukcija mosta preko rijeke Ljubine u Stupama (M-18), dionica 009, Olovo - Semizovac, km 27+523

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M18
Dionica
Olovo - Semizovac
Kanton
Kanton Sarajevo