Rekonstrukcija mosta preko rijeke Ljubine  u Semizovcu (M-18-010-398), dionica Semizovac-Sarajevo – Malta, km 0+048    

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M18
Dionica
Semizovac - Sarajevo - Malta
Kanton
Kanton Sarajevo