Rekonstrukcija mosta preko potoka Krbava (M15-004-49)

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M15
Dionica
Kamičak - Ključ, km 9+622
Kanton
Unsko-sanski kanton