Rekonstrukcija mosta preko potoka Komotin u Podmilačju (M16-006-246) dionica Crna Rijeka - Jajce Jug, km 18+285

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M16
Dionica
Crna Rijeka - Jajce Jug
Kanton
Srednjobosanski kanton