Rekonstrukcija mosta preko Koševskog potoka u Sarajevu, Skenderija (M05.0-5-01-a) dionica Stup - Vijećnica-Granica entiteta .. Granica entiteta Prača-Renovica-granica entiteta Kaljani, km 7+310

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M5
Dionica
Stup - Vijećnica-Granica entiteta .. Granica entiteta Prača-Renovica-granica entiteta Kaljani, km 7+310
Kanton
Kanton Sarajevo