Rekonstrukcija mosta (M6.1-002-462) preko rijeke Korane na cesti M-6.1, dionica  Resanovci - Bosansko Grahovo 1 u km 12+921

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M6.1
Dionica
-
Kanton
Kanton 10