Rekonstrukcija ceste Jajce jug-Donji Vakuf 1

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Uključujući radove na tunelu Vinac i Skela