Mostar obilaznica - izgradnja

Aktivnosti
Izvođenje
Mag. cesta
M6.1
Dionica
Miljkovići - Rodoč , vijadukt Marjanovića Draga
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton