Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije priključka lokalne ceste za Zdaljevac na cestu M-16, dionica 006 Crna rijeka –Jajce Jug u km 13+900 i izgradnje mosta preko rijeke Vrbas (akumulacija hidroelektrane Jajce II)

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M16
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton