Izrada glavnog projekta veze „nove“ ceste M5 Izačić - Kamenica na postojeću cestu M5 na području naselja Kamenica – I faza  L=2km

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

(Uključuje izbacivanje petlje Kamenica, projektovanje trase i 2 kružne raskrsnice)