Izrada glavnog projekta izmještanja trase ceste M6

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M6
Dionica
Gornji Trebižat - spoj sa M17 u Klepcima (obilaznica Čapljine) L=cca 8,7km
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton