Izrada glavnog projekta izmještanja trase ceste M6 na dionici Gornji Trebižat-spoj sa M17 u Klepcima  (obilaznica Čapljine) (L=cca 8,7km)

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M6
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton