Izgradnja pješačke staze na M5, (naselje Putiš), općina Busovača

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M5
Dionica
Kaonik - Lašva
Kanton
Srednjobosanski kanton