Izgradnja pješačke staze kroz MZ Pritoka (Put Armije BiH)

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton