Izgradnja Obilaznice Mostara

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M6.1
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

dionica: Miljkovići Rodoč,
veza na M17:
-Ažuriranje glavnog projekta trase