Izgradnja Južne obilaznice Gruda - izlaz Prispa

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M6
Dionica
spoj kružnog toka na M6 sa izgrađenim dijelom obilaznice
Kanton
Zapadnohercegovački kanton