Sektor za studije, projektovanje i građenje

Sektor studija, projektovanja i građenja obavlja sljedeće poslove:

 • priprema dugoročnih, srednjoročnih i godišnjih planova i programa razvoja cestovne infrastrukture,
 • priprema kriterija za raspodjelu sredstava namjenjenih za razvoj cestovne infrastrukture,
 • priprema prijedloga za povjeravanje poslova odgovarajućim preduzećima za usluge izrade studija i projekata cesta i objekata, te za ustupanje radova na izgradnji i rekonstrukciji cesta i objekata
 • organizacija, tehnička i finansijska kontrola izvršenja ugovora,
 • priprema materijala i prijedloga za Nadzorni odbor iz djelokruga rada sektora,
  obrada prijedloga, mišljenja, zaključaka i odluka organa JP Ceste F BiH iz djelokruga rada sektora,
 • učešće u postupku svih nabavki iz djelokruga sektora u skladu sa Pravilnikom o javnim nabavkama,
 • saradnja sa nadležnim državnim, federalnim, kantonalnim institucijama i njihovim tijelima i drugim resorima u poslovima iz djelokruga rada sektora,
 • organizacija drugih poslova iz djelokruga rada sektora i
 • saradnja s drugim organizacionim jedinicama unutar JP Ceste F BiH.

Unutar sektora djeluju slijedeća odjeljenja:

 • Odjeljenje za studije i projektovanje
 • Odjeljenje za građenje objekata
 • Odjeljenje za građenje trase