Odjel za nabavke

Odjel za nabavke obavlja sljedeće poslove:

  • priprema plana i programa nabavki na osnovu plana i programa JP Ceste F BiH i odluka Uprave i Nadzornog odbora,
  • provedba postupka nabavki roba, usluga i vršenja radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Pravilnikom o nabavkama JP Ceste F BiH,
  • praćenje i analiza kretanja na tržištu roba, usluga i radova značajnih za djelatnost JP Ceste F BiH,
  • vođenje jedinstvenog registra javnih nabavki i drugih neophodnih evidencija o nabavkama u JP Ceste F BiH
  • usklađivanje Pravilnika i priloga sa izmjenama i dopunama o Zakona o javnim nabavkama i modelima i obrascima Agencije za javne nabavke,
  • izvještavanje organa JP Ceste F BiH i drugih nadležnih organa o poslovima iz djelokruga rada Odjela,
  • saradnja sa nadležnim državnim, federalnim, kantonalnim institucijama i njihovim organima i u poslovima iz djelokruga rada Odjela,
  • dostava dokumentacije i izjašnjenja u žalbenom postupku po zahtjevu Ureda za žalbe i
  • organizacija drugih poslova iz djelokruga rada Odjela.