Ugovori za nabavku nove opreme i ispitivanje kolovoza i RAMS

U okviru Projekta modernizacije cestovnog sektora u Federaciji BiH, direktor JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo, Ljubo Pravdić, danas je potpisao ugovore za nabavku nove opreme i ispitivanje kolovoza i RAMS.

Ugovori za nabavku nove opreme i ispitivanje kolovoza i RAMS

Ugovor za nabavku opreme i ispitivanje kolovoza dodijeljen je kompaniji ALEM d.o.o. System iz Sarajeva. Vrijednost ugovora je 845.003,00 KM.

Ugovor za nabavku Sistema upravljanja cestovnom imovinom (RAMS) dodijeljen je konzorciju u sastavu TeleGroup d.o.o. i Deighton Ltd, sa sjedištem u Banjoj Luci. Vrijednost ugovora je 1.796.247,79 KM.

Ugovori će se finansirati iz kreditnih sredstava osiguranih kod Svjetske banke.