Ugovor za izvođenje radova na izgradnji tunela Žaba

U okviru Projekta izgradnje magistralne ceste M-17.3 Neum – Stolac, danas je u poslovnoj zgradi JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo upriličeno potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izgradnji tunela Žaba (Hutovo), L=975 metara i cesta P 142 – P 164, L=525 metara i P 204 – P 250 L=1.125 metara.

Ugovor za izvođenje radova na izgradnji tunela Žaba thumb thumb

Ugovor su potpisali Ljubo Pravdić, direktor JP Ceste FBiH i Hamed Ramić i Dženan Pekušić, predstavnici konzorcija u sastavu Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo i HP Investing d.o.o. Mostar.

Vrijednost ugovora je 23.057.197,66 KM sa PDV-om. Planirani početak radova je 3.9.2018. godine a rok za izvođenje je 24 mjeseca.

Ovaj ugovor koji će biti zajednički finansiran iz kreditnih sredstava Svjetske banke (IBRD) i Evropske investicijske banke (EIB), treći je ugovor na ovoj dionici iz Programa modernizacije cesta u FBiH i još jedan korak ka realizaciji dugogodišnjeg projekta i približavanju Neuma i Stoca.