Učešće JP Ceste FBiH d.o.o. na 14. Sajmu privrede Tešanj 2018.

Na 14. Sajmu privrede Tešanj 2018. koji je otvoren 10. maja/ svibnja 2018. na lokalitetu Kraševo DC - Carina, na području Općine Tešanj, predstavilo se i JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo. 

Učešće JP Ceste FBiH d.o.o. na 14. Sajmu privrede Tešanj 2018. thumb thumb


Sajam su svečano otvorili predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, ambasador Italije u BiH Nicola Minasi i predsjednik Udruženja privrednika "Biznis centar" Jelah - Tešanj Senad Brka.

Na ovogodišnjem sajmu koji je trajao od 10. do 13. maja/ svibnja 2018. predstavilo se 200 izlagača iz sedam zemalja. Tokom sajma, održane su brojne panel diskusije, tematska predavanja, prezentacije i B2B sastanci.