Stručno-edukativna posjeta magistranata Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Sarajevo

Dana 8.12.2017. godine, magistranti Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu posjetili su JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo. Direktor JP Ceste F BiH, gosp. Ljubo Pravdić, upoznao je magistrante sa organizacijskom strukturom preduzeća, osnovnim djelatnostima i načinom finansiranja.

Stručno-edukativna posjeta magistranata Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Sarajevo thumb thumb thumb thumb

Putem praktičnih primjera, studenti su informirani o načinu rada inžinjera u JP Ceste FBiH na poslovima i radnim zadacima koji se odnose na:

  • pripremu planova i programa za povećanje nivoa sigurnosti cestovnog saobraćaja,
  • saobraćajnu signalizaciju i cestovnu opremu,
  • obavljanje poslova na vanrednim prevozima, kontroli osovinskog pritiska, ukupne dozvoljene mase i dimenzija vozila,
  • prikupljanje i analizu podataka o saobraćajnim nezgodama i uzrocima istih, a koje se odnose na cestovne uslove,
  • obavljanje poslova vezanih za reklamne znakove i turističku signalizaciju na cesti,
  • nadzor obavljanja službe „Pomoć-informacije“ na cestama, organizaciju kampanja i akcija za poboljšanje sigurnosti saobraćaja,
  • izradu studijske, planske i investiciono-tehničke dokumentacije.