Raskid ugovora sa „IG“ d.o.o. Banja Luka

Zbog nepoštivanja ugovornih obaveza, Ugovorni organ JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo raskida Ugovor za pružanje usluga nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji škarpi i kosina na magistralnoj cesti M-14_002, dionica Srbljani – Bosanska Krupa, potpisan 27.3.2018. godine sa Institutom za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka.

Raskid ugovora sa „IG“ d.o.o. Banja Luka