Radionica o procjeni klimatskih rizika - Prilagođavanje rizicima od klimatskih promjena u upravljanju cestovnom mrežom u BiH

U okviru Projekta prilagođavanja rizicima od klimatskih promjena u upravljanju cestovnom mrežom u BiH, u prostorijama JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo održana je radionica na temu procjene klimatskih rizika.

Radionica o procjeni klimatskih rizika - Prilagođavanje rizicima od klimatskih promjena u upravljanju cestovnom mrežom u BiH thumb thumb thumb thumb

Cilj ovog projekta je podržati napore za uključivanje otpornosti na klimatske promjene u upravljanje magistralnom cestovnom mrežom u FBiH, izraditi praktične resurse za JP Ceste FBiH te ojačati kapacitete i uanprijediti svijest o važnosti ovih promjena.

Radionici su prisustvovali predstavnici JP Ceste FBiH, predstavnici nadzora i izvođača radova na promatranim dionicama, predstavnici Civilne zaštite, te predstavnici konsultanta zaduženog za provedbu projekta kojeg čine kompanija TRL, Univerzitet iz Birmingema (UK) i Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Period implementacije projekta je decembar 2017. – juli 2018. a isti se finansira iz sredstava Svjetske banke.

Više informacija o samom projektu možete pronaći klikom na sljedeći link