Radionica na temu „Otpornost na klimatske promjene u mreži cesta Federacije Bosne i Hercegovine“

U prostorijama JP Ceste Federacije BiH d.o.o. danas je upriličena radionica na temu „Otpornost na klimatske promjene u mreži cesta Federacije Bosne i Hercegovine“.

Radionica na temu „Otpornost na klimatske promjene u mreži cesta Federacije Bosne i Hercegovine“

Ova radionica je predstavljala uvod u početak projekta koji će implementirati JP Ceste FBiH d.o.o. iz sredstava granta koja administrira Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), a u okviru kreditnog sporazuma sklopljenog između EBRD-a i BiH za finansiranje modernizacije cesta u Federaciji BiH.

Kako bi se povećala otpornost na klimatske promjene u zemljama u kojima djeluje EBRD, Banka sistematski integrira procjene klimatskih rizika i mjera prilagodbe u svoje investicijske poduhvate. Kao odgovor na pomenute probleme u cestovnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, EBRD traži potporu u vidu tehničke pomoći pri procjeni rizika zbog klimatskih promjena, postavljanju odgovarajuće institucionalne strukture i formuliranju strategije za prilagođavanje klimatskim promjenama.

SweRoad (National Road Consulting AB - Švedska), konsultant na ovom projektu, u saradnji sa JP Ceste FBiH i Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija, kao i drugih ključnih sudionika uključenih u sigurnost u prometu, će provoditi poslove definirane u opisu zadatka, u periodu od 6. marta 2017. do 31. decembra 2017. godine.

Radionici su prisustvovali predstavnici sljedećih institucija: Ministarstva prometa i komunikacija FBiH, JP Autoceste FBiH, JP Ceste FBiH, Ministarstva sigurnosti FBiH, Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, Agencije za vodno područje rijeke Save, Agencije za vodno područje Jadranskog mora, Federalne uprave civilne zaštite i Crvenog križa FBiH.