Projekat rekonstrukcije mostova na M-18 i M-5

Projekat rekonstrukcije mostova na magistralnim cestama M-18 i M-5 obuhvaća sljedeće radove

Projekat rekonstrukcije mostova na M-18 i M-5 thumb thumb thumb

Projekat rekonstrukcije mostova na magistralnim cestama M-18 i M-5 obuhvaća sljedeće radove:

  1. Rekonstrukciju mosta preko rijeke Ljubine u Stupama (M-18), dionica 009, Olovo - Semizovac, km 27+523
  2. Rekonstrukciju mosta preko rijeke Drinjače (M-18), dionica 008 Vitalj - Olovo, km 2+107
  3. Rekonstrukciju mosta preko rijeke Bosne u Reljevu (M-5.0), dionica Jošanica 1 - Stup1, km 2+962

Ugovoreni rok za izvođenje radova na sva tri mosta je šest mjeseci.

Vrijednost kompletnog ugovora je 1.878.701,28 KM.

Izvođač radova je HP Investing d.o.o. Mostar, a nadzor izgradnje vrši Roughton National Limited (UK).

Prema upisu u građevinski dnevnik, radovi na rekonstrukciji mosta preko rijeke Ljubine u Stupama (M-18), dionica 009, Olovo – Semizovac, km 27+523, počeli su 27.05.2020. godine. Iako je ugovorom predviđen jedinstveni rok za završetak radova na sva tri mosta, radovi na rekonstrukciji ovog mosta će trajati tri mjeseca.

Planirani završetak radova na ovom mostu je 27.08.2020. godine ili, ukoliko to uvjeti dozvole, i prije tog roka.
Za potrebe rekonstrukcije mosta, preko privremeno izuzetog privatnog zemljišta, izgrađena je privremena jednosmjerna obilaznica za naizmjenično odvijanje prometa u toku izvođenja.

Preusmjerenje prometa je urađeno prema usvojenom i odobrenom projektu preusmjerenja, sa svom potrebnom vertikalnom i svjetlosnom signalizacijom.

Prema današnjim (8.6.2020.) fotografijama sa gradilišta, vidljivo je da iz smjera Sarajeva na postavljenom semaforu čeka sedam, a iz smjera Tuzle šest vozila koja će u jednom intervalu proći kroz zonu gradilišta.

Poznato je da je u dane vikenda (petak poslijepodne - nedjelja poslijepodne) pojačan promet na dionici Sarajevo – Srednje.

Uzevši u obzir činjenicu da će se na istom putnom pravcu u Semizovcu uskoro otvoriti novo gradilište, JP Ceste FBiH će izdvojit dodatna sredstva koja nisu predviđena ugovorom da na ovoj lokaciji i u dane vikenda obezbijedi dvosmjerni promet.