Poziv na učešće u Javnoj raspravi

O nacrtima Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat izgradnje trake za spora vozila na dionicama Bosanski Petrovac - Drvar i Drvar - Resanovci (M14.2) (dokument koji analizira moguće uticaje projekta na okoliš i društvo) i Skraćenog Akcionog plana preseljenja za projekat izgradnje trake za spora vozila na magistralnoj cesti M-14.2, dionica Bosanski Petrovac-  Drvar (M-14.2) (dokument koji objašnjava postupak eksproprijacije).

Poziv na učešće u Javnoj raspravi thumb

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike općina Bosanski Petrovac i Bosansko Grahovo i naselja koja gravitiraju području namjeravane izgradnje trake za spora vozila na dionici Bosanski Petrovac - Drvar i Drvar - Resanovci (M-14.2), da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Javna rasprava će se održati u mjestu Kolunić u općini Bosanski Petrovac, u prostorijama mjesne zajednice Kolunić 07.06.2019. godine u 10.00 sati, s ciljem davanja prijedloga i sugestija javnosti i uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenata.

Dokumenti su izrađeni za potrebu Programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH prema politikama kreditora. Nacrti dokumenata mogu se pronaći na službenoj stranici JP Ceste FBiH na sljedećem linku: http://jpcfbih.ba/bs/aktivnosti/modernizacija-magistralnih-cesta/38 i na web stranici općina Bosanski Petrovac i Bosansko Grahovo.

Svi zainteresirani subjekti koji nisu u mogućnosti da prisustvuju javnoj raspravi mogu svoje sugestije i komentare dostaviti do 07.06.2019., putem e-mail adrese: pimt@jpcfbih.ba.

Dnevni red:

  1. Prezentacija Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat izgradnje trake za spora vozila na dionici Bosanski Petrovac - Drvar i Drvar-Resanovci (M-14.2)
  2. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja
  3. Prezentacija skraćenog Akcionog plana preseljenja za projekat izgradnje trake za spora vozila na magistralnoj cesti M-14.2, dionica Bosanski Petrovac – Drvar
  4. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja