Potpisani ugovori za redovno održavanje magistralnih cesta u FBiH

U JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo danas su potpisani jednogodišnji ugovori za redovno održavanje magistralnih cesta na teritoriji Federacije BiH za period od 1.7.2020. do 30.6.2021. godine. 

Potpisani ugovori za redovno održavanje magistralnih cesta u FBiH

Ljubo Pravdić, v. d. direktora JP Ceste FBiH, potpisao je sljedeće ugovore sa predstavnicima kompanija koje su uz, ispunjavanje uvjeta tendera, dostavile i najpovoljnije ponude:

 • LOT 1, Unsko - Sanski kanton, magistralne ceste M-5, M-11, M-14.2 i M-15, ukupne dužine 199,309 km. Izvođač radova je JV„Rad putevi“ Bihać, „Behić Sanny Boy“ Bihać, „Divel“ Sanski Most a vrijednost ugovora je 2.938.473,65 KM;
 • LOT 2, Unsko - Sanski kanton, magistralne ceste M-4.2, M-14, M-14.2, ukupne dužine 166,541 km. Izvođač radova je JV „Kov-grad“ Bužim, „I-Selimović“ Cazin a vrijednost ugovora je 2.654.611,21 KM;
 • LOT 3, Tuzlanski kanton, magistralne ceste M-1.8, M-1.9, M-4, M-14.1, M-18 i M-19.2, ukupne dužine 244,400 km. Izvođač radova je JV „Jata group“ Srebrenik i „HIH“ Živinice a vrijednost ugovora je 4.644.553,85 KM;
 • LOT 4, Zeničko - Dobojski kanton, magistralne ceste M-4, M-5 i M-17, ukupne dužine 140,991 km. Izvođač radova je kompanija „Dobojputevi“ Doboj Jug a vrijednost ugovora je 2.339.459,88 KM;
 • LOT 5a (do 14.11.2020.), Srednjobosanski kanton, magistralne ceste M-5 i M-16, ukupne dužine 79,040 km. Izvođač radova je kompanija „Dobojputevi“ Doboj Jug a vrijednost ugovora je 485.587,91 KM;
 • LOT 5b (do 14.11.2020.), Srednjobosanski kanton, magistralna cesta M-5, ukupne dužine 53,742 km. Izvođač radova je JV „Jata group“ Srebrenik i „HIH“ Živinice a vrijednost ugovora je 339.340,15 KM;
 • LOT 6, Bosansko - Podrinjski kanton, magistralne ceste M-5, M-18, M-18.1 i M-20, ukupne dužine 95,191 km. Izvođač radova je kompanija „Goraždeputevi“ Goražde a vrijednost ugovora je 1.517.917,32 KM;
 • LOT 8, Sarajevski kanton, magistralne ceste M-5, M-17 i M-18, ukupne dužine 130,617 km. Izvođač radova je kompanija „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo a vrijednost ugovora je 2.976.425,30 KM;
 • LOT 9, Posavski kanton, magistralne ceste M-1.8, M-14.1 i M-14.2, ukupne dužine 64,512 km. Izvođač radova je kompanija „Ceste“ d.d. Mostar a vrijednost ugovora je 1.052.933,43 KM;
 • LOT 10, Srednjobosanski kanton, magistralne ceste M-5, M-16.2 i M-16.4, ukupne dužine 136,385 km. Izvođač radova je kompanija „Ceste“ d.d. Mostar a vrijednost ugovora je 2.655.870,68 KM;
 • LOT 11, Kanton 10, magistralne ceste M-6.1, M-14.2, M-15, M-16, M-16.3 i M-16.5, ukupne dužine 362,869 km. Izvođač radova je kompanija „Ceste“ d.d. Mostar a vrijednost ugovora je 5.616.116,04 KM;
 • LOT 12, Hercegovačko - Neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, magistralne ceste M-2, M-6, M-6.1, M-15, M-17, M-17.3, M-17.4 i M-20, ukupne dužine 332,727 km. Izvođač radova je kompanija „Ceste“ d.d. Mostar a vrijednost ugovora je 4.148.281,04 KM.

Za LOT 7 (Hercegovačko - Neretvanski kanton), magistralne ceste M-17, M-16.2 i M-6.1, ukupne dužine 128,837 km, na snazi je ugovor za period 01.02.2020.-31.01.2021. godine potpisan sa JV „HP Investing“ Mostar i „Hercegovinaputevi“ Trebinje. Vrijednost ugovora je 1.519.659,02 KM.

Za LOT 13 (Hercegovačko - Neretvanski kanton, Zapadnohercegovački kanton), magistralna cesta M-17.5, ukupne dužine 100,775 km, na snazi je ugovor za period 01.02.2020.-31.01.2021. godine potpisan sa JV „Putovi“ Grude, KTM „Brina“ Posušje i „HP Investing“ Mosta. Vrijednost ugovora je 1.315.704,93 KM.

Za LOT 14 (Unsko - Sanski kanton), magistralna cesta M-4.3, ukupne dužine 57,000 km), na snazi je ugovor za period 15.11.2019.-14.11.2020. godine potpisan sa izvođačem „Kov-grad“ Bužim. Vrijednost ugovora je 994.498,89 KM.

Predmet ugovora su radovi održavanja na magistralnim cestama dužine 2.292,936 km, ukupne vrijednosti 35.199.433,30 KM (sa PDV-om).

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo