Potpisani ugovori za pružanje usluga službe "Pomoć - informacije" na javnim cestama u FBiH

U prostorijama JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo danas su potpisani ugovori za pružanje usluga službe "Pomoć - informacije" na javnim cestama u Federaciji BiH.

Potpisani ugovori za pružanje usluga službe "Pomoć - informacije" na javnim cestama u FBiH thumb

Ugovori su sklopljeni za period 01.01.2022. – 31.12. 2022. godine sa:

Auto moto savez u Bosni i Hercegovini (AMS u BiH) Mostar za obavljanje ugovorenih usluga na području gradova i općina (Lot 1): Mostar, Čitluk; Stolac, Čapljina, Neum, Ravno; Ljubuški, Grude; Posušje, Široki Brijeg; Drvar, Bosansko Grahovo; Livno, Glamoč, Kupres, Tomislavgrad; Vitez, Busovača; Dobretići, Jajce; Kiseljak, Kreševo, Fojnica; Domaljevac-Šamac, Orašje i Odžak.
Ugovorena vrijednost usluga je 1.018.910,00 KM (sa PDV-om).

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK ) Sarajevo za obavljanje ugovorenih usluga na području gradova i općina (Lot 2): Bihać, Cazin, Bosanska Krupa; Bosanski Petrovac, Ključ; Sanski Most; Velika Kladuša, Bužim; Tuzla, Kladanj; Banovići, Živinice, Kalesija, Sapna, Teočak, Ćelić, Srebrenik, Gračanica, Lukavac, Doboj Istok; Olovo; Zenica, Kakanj; Zavidovići, Žepče, Maglaj; Tešanj, Usora, Doboj Jug; Goražde, Prača, Ustikolina; Bugojno, Gornji Vakuf/Uskoplje, Donji Vakuf; Travnik, Novi Travnik; Konjic; Mostar; Jablanica, Prozor/Rama; Stari Grad-Sarajevo, Centar-Sarajevo, Novo Sarajevo, Novi Grad-Sarajevo, Ilidža, Vogošća, Hadžići, Trnovo; Ilijaš,Visoko, Breza, Vareš.
Ugovorena vrijednost usluga je 3.955.000,00 KM (sa PDV-om).

U ime ugovornih strana, predmetne ugovore su potpisali:

  • Ljubo Pravdić, direktor JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo,
  • Rasim Kadić, generalni sekretar BIHAMK-a,
  • Zoran Pinjuh, glavni tajnik AMSuBiH.