Potpisan ugovori za završetak i nadzor radova na M-18, dionica Kladanj-Podpaklenik sa planinskim prevojem Karaula

U prostorijama JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo danas su potpisani ugovori za završetak i nadzor radova na magistralnoj cesti M-18, dionica Kladanj – Podpaklenik, sa planinskim prijevojem Karaula.

Potpisan ugovori za završetak i nadzor radova na M-18, dionica Kladanj-Podpaklenik sa planinskim prevojem Karaula thumb thumb thumb thumb

Ugovore je, u ime Naručitelja, JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo, potpisao direktor Ljubo Pravdić te predstavnici najuspješnijih ponuđača i to:

  • Ugovor za završetak radova na magistralnoj cesti M-18, dionica Kladanj – Podpaklenik, sa planinskim prijevojem Karaula koji je dodijeljen konzorciju u sastavu Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo i GP ŽGP d.d. Sarajevo. Vrijednost ugovora je 9.974.910,86 KM. Rok za završetak radova je 12 mjeseci; i
  • Ugovor za nadzor radova na završetku magistralne ceste M-18, dionica Kladanj – Podpaklenik, sa planinskim prijevojem Karaula koji je dodijeljen konzorciju u sastavu Trasa d.o.o. Sarajevo i DESIGN&QC d.o.o. Sarajevo. Vrijednost ugovora je 877.386,48 KM.

Ugovori će se finansirati iz kreditnih sredstava Evropske investicijske banke (EIB) te predstavljaju nastavak realizacije Programa modernizacije cestovnog sektora u Federaciji BiH.