Potpisan Ugovor za Usluge nadzora za modernizaciju cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine

U okviru Projekta modernizacije cestovnog sektora u Federaciji BiH u prostorijama JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo danas je potpisan Ugovor za Usluge nadzora za modernizaciju cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Potpisan Ugovor za Usluge nadzora za modernizaciju cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine

Ugovor su potpisali Ljubo Pravdić, direktor JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo i Elmedin Voloder, direktor Divela d.o.o. i predstavnik konzorcija kojeg čine Divel d.o.o., Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka i IGH d.o.o. Mostar.
Usluge će uključivati nadzor sljedećih građevinskih radova:

  • Izgradnje trećih traka za spori saobraćaj na devet odabranih dionica;
  • Rekonstrukcije/ sanacije četiri odabrane dionice ceste sa djelimičnom korekcijom ose;
  • Rekonstrukcije osam raskrsnica klasifikovanih kao crne tačke na magistralnim cestama;
  • Sanacije tri tunela, i
  • Sanacije sedam mostova.

Ugovor će se finansirati iz kreditnih sredstava Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Evropske investicijske banke (EIB). Ukupna vrijednost Ugovora iznosi 3.899.668,00 KM.