Potpisan ugovor za izvođenje radova na sanaciji pet mostova

U okviru Programa modernizacije cestovnog sektora u FBiH, u prostorijama JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo danas su potpisani ugovori za izvođenje radova na sanaciji pet mostova.

Potpisan ugovor za izvođenje radova na sanaciji pet mostova thumb

Ugovori su dodijeljeni najuspješnijem poduđaču, kompaniji Hering d.d Široki Brijeg za izvođenje radova na sanaciji sljedećih mostova:

  1. Mosta preko rijeke Ljubine na cesti M-18.0, dionica 2. Šićki Brod – Sarajevo, na km 92+244,
  2. Mosta preko rijeke Sane u Ključu,
  3. Mosta preko rijeke Plive u Jajcu,
  4. Mosta na Komaru preko duboke doline, na cesti M-5 Donji Vakuf - Lašva, na km 50+118,
  5. Mosta preko rijeke Vrbas (Bugojno) na cesti M-16.4, dionica: Nević Polje - Bugojno, na km 35+180.

Ugovor su potpisali Ljubo Pravdić, direktor JP Ceste FBiH i Ladislav Bevanda, direktor kompanije Hering d.d. Široki Brijeg. Ugovori će se finansirati iz kreditnih sredstava Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Evropske investicijske banke (EIB). Planirani početak radova je mart/ ožujak 2018. godine a rok za izvođenje je 180 dana. Ukupna vrijednost radova iznosi 3.045.398,53 KM.