Posjeta studenata Master studija Građevinskog fakulteta u Sarajevu

U okviru stručno-edukativnih druženja sa studentima Univerziteta u Sarajevu, studenti Master studija Građevinskog fakulteta u Sarajevu – Odsjek za saobraćajnice, danas su posjetili JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.

Posjeta studenata Master studija Građevinskog fakulteta u Sarajevu thumb thumb thumb thumb

Studentima se obratio direktor JP Ceste FBiH, g. Ljubo Pravdić, te stučni saradnici iz različitih sektora koji implementiraju poslove i aktivnosti JP Ceste FBiH, prvenstveno Sektora projektovanja, studija i građenja i Saktora održavanja, zaštite i sigurnosti prometa.

Na praktičnim primjerima, studentima se prezentirane sljedeće teme: projekat izvedenog stanja, održavanje cesta i SUGOC sistem sa akcentom na ROC, aktivnosti koje se provode na unapređenju sigurnosti prometa, iskustva u zaštiti cesta te dokumentacija koja tretira okolinske i socijalne aspekte kod izgradnje, sanacije i rekonstrukcije cesta.