Početak radova na rekonstrukciji mosta preko rijeke Ljubine u Semizovcu

JP Ceste FBiH d.o.o. obavještava sve učesnike u prometu da u subotu, 04.07.2020. počinje izvođenje radova na rekonstrukciji mosta preko rijeke Ljubine u Semizovcu (M-18), dionica Semizovac – Sarajevo – Malta.

Početak radova na rekonstrukciji mosta preko rijeke Ljubine u Semizovcu

Zbog značajnih oštećenja na rasponskoj konstrukciji mosta, uništene hidroizolacije, prodora vode kroz pješačke staze, pojave korozije, oštećenja ograde mosta, a posebno uzevši u obzir blizinu osnovne škole do koje je most jedina pješačka komunikacija, most predstavlja sigurnosnu prijetnju za sve učesnike u prometu zbog čega je njegova rekonstrukcija neophodna.

Radovi na rekonstrukciji mosta će se izvoditi u dvije faze a režim prometa će se odvijati naizmjenično u oba smjera.

Projektnim rješenjem je predviđeno da se u prvoj fazi građevinski radovi izvode na desnoj strani mosta gledano iz pravca Sarajeva, a da se promet odvija lijevom kolovoznom trakom.

U drugoj fazi je predviđeno da se radovi izvode obrnutim redom.

Odvijanje prometa preko mosta u toku izvođenja radova vršiće se u skladu sa Rješenjem Federalnog ministarstva prometa i komunikacija broj 08/2-23-42-3057/20 od 22.06.2020. godine i Rješenjem Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo broj 04-23-7277/20 ZP od 25.06.2020. godine. U posebnim slučajevima, promet će regulirati ovlaštena lica pomoću znakova za ručno regulisanje prometa.

Reguliranje prometa na predmetnoj lokaciji će se odvijati pomoću mobilnih semafora po sljedećem principu:

  • Vozila koja se kreću magistralnom cestom M-18 i na raskrsnicu dolaze iz smjera Sarajeva, u obje faze će se propuštati naizmjenično za Tuzlu i Ilijaš;
  • Vozila koja se kreću regionalnom cestom R-445 i na raskrsnicu dolaze iz smjera Ilijaša će se u obje faze propuštati naizmjenično za Tuzlu i Sarajevo.
  • Vozila koja se kreću magistralnom cestom M-18 i na raskrsnicu dolaze iz smjera Tuzle, biće preusmjeravana na regionalnu cestu R-445 i autocestu A1. Preusmjerena vozila će se kretati pravcem Semizovac – Ilijaš – Podlugovi – Sarajevo.

Vrijednost ugovora za izvođenje radova na rekonstrukciji mosta je 595.000,00 KM. Izvođač radova je STRUKTURA d.o.o Jajce a nadzor nad izvođenjem radova dodijeljen je kompaniji Trasa d.o.o Sarajevo. Ugovoreni rok za izvođenje radova je tri mjeseca.

Apeliramo na sve učesnike u prometu na maksimalno razumijevanje prilikom izvođenja radova na rekonstrukciji mosta preko rijeke Ljubine u Semizovcu i poštivanje privremenog režima prometa.