Početak obuke RSA i RSI

U sklopu Projekta modernizacije cestovnog sektora u Federaciji BiH, danas je započeo prvi dio dvosedmične obuke iz oblasti  inspekcije sigurnosti i revizije sigurnosti cestovnog prometa. 

Početak obuke RSA i RSI thumb thumb thumb thumb thumb

Osnovni cilj ove obuke kojoj će pristupiti ukupno 40 polaznika – uposlenika i nadzornih organa JP Ceste FBiH, jeste provođenje RSI preporuka i edukacija kvalificiranih kadrova koji će raditi na poboljšanju sigurnosti cestovne infrastrukture, što će u budućnosti dovesti do poboljšanja sigurnosti cestovnog prometa za sve učesnike.

Projekat se finansira iz kreditnih sredstava međunarodnih finansijskih institucija i implementira uz punu podršku Ministarstva prometa i komunikacija FBiH koje će omogućiti certificiranje inspektora sigurnosti na cestama, osposobljenih na obavljanje RSA/ RSI.

Edukaciju je organizirao konsultant SAFEGE SAS čiji su predavači, dr. Dejan Jovanov, Rajko Branković, dr. Krsto Lipovac i dr. svjetski eksperti iz oblasti sigurnosti cestovnog prometa.