Otvaranje ponuda za rekonstrukciju tunela Crnaja na magistralnoj cesti M-17, dionica Konjic-Jablanica

Sarajevo, 13. mart/ožujak 2018. Godine – JP Ceste Federacije BiH danas je organiziralo javno otvaranje ponuda za izvođenje radova rekonstrukcije tunela Crnaja na magistralnoj cesti M-17, dionica Konjic-Jablanica. 

Otvaranje ponuda za rekonstrukciju tunela Crnaja na magistralnoj cesti M-17, dionica Konjic-Jablanica

Nadmetanje br: BA/FBH/FRSMP/ICB/29/W/17

U okviru Projekta modernizacije cestovnog sektora u Federaciji BiH (P152406) dana, 13.03.2018., sa početkom u 12 sati, u poslovnoj zgradi JP Ceste Federacije BiH, Terezija 54, Sarajevo, organizirano je javno otvaranje ponuda za radove na rekonstrukciji tunela Crnaja na magistralnoj cesti M-17, dionica Konjic- Jablanica.

Ponude su dostavile dvije kompanije i to:
- Hering d.d., Bosna i Hercegovina
- JV HP Investing d.o.o. i Euro-Asfalt d.o.o., Bosna i Hercegovina

Komisija za evaluaciju će pristupiti pregledu i evaluaciji svih pristiglih ponuda gdje će kriteriji evaluacije biti najniža cijena i tehnička kompatibilnost ponude.

Projekat će biti finansiran iz kreditnih sredstava Svjetske Banke (IBRD) i Evropske investicijske banke (EIB).