Otvaranje ponuda za Pružanje konsultantskih usluga tehničke pomoći timu JP Ceste FBiH za upravljanje i implementaciju Projektom modernizacije cesta u FBiH

Danas je u poslovnoj zgradi JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo obavljeno otvaranje tehničkih ponuda za Pružanje konsultantskih usluga tehničke pomoći timu JP Ceste FBiH za upravljanje i implementaciju Projektom modernizacije cesta u FBiH.

Otvaranje ponuda za Pružanje konsultantskih usluga tehničke pomoći timu JP Ceste FBiH za upravljanje i implementaciju Projektom modernizacije cesta u FBiH

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje gore pomenutih usluga objavljen je 28. marta/ ožujka 2017. godine a krajnji rok za njihovo dostavljanje bio je 4. maj/ svibanj 2017. Ukupno četiri kompanije dostavile su ponude za pružanje konsultantskih usluga i to: Krebs und Kiefer (Njemačka), PPG d.d.d Sarajevo (BiH), Roughton International (V. Britanija) i IPSA Institut d.o.o. Sarajevo (BiH).

Komisija za evaluaciju ponuda će pristupiti pregledu istih te će one kompanije koje budu zadovoljavale minimalne tehničke kriterije biti pozvane na otvaranje finansijskih ponuda i dalje na pregovore o ugovoru.
Evualuacija ponuda će se zasnivati QCBS odabiru konsultanata.

Projekat modernizacije će biti finansiran iz kreditnih sredstava Svjetske banke (WB), Evropske investicijske banke (EIB) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).