Otvaranje LOT 2C Sarajevske obilaznice

Danas je svečano otvorena i puštena u promet dionica LOT 2C Sarajevske obilaznice, Briješće - spoj sa ulicom Safeta Zajke. Brojnim predstavnicima federalnih, kantonalnih i općinskih organa vlasti te predstavnicima investitora, izvođača, projektanta, nadzora i inspekcijskih organa obratili su se načelnik Općine Novi Grad, Samir Efendić, premijer Kantona Sarajevo, Elmedin Konaković, ministar prometa i komunikacija FBiH, Denis Lasić te premijer FBiH, Fadil Novalić.

Otvaranje LOT 2C Sarajevske obilaznice

LOT 2C izgrađen je u sklopu realizacije projekta Sarajevske obilaznice, finansiranog iz kreditnih sredstava međunarodnih finansijskih institucija (EBRD, EIB i OPEC fonda) kojeg je, u ime Vlade Federacije BiH, implementiralo JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.

Dionica LOT 2C, ukupne dužine 1,2 km, sastoji se od trase punog profila (2x2 saobraćajne trake) dužine oko 800 m, objekta „Pergola“ dužine 120 m i kružnog toka kojim je izvršen spoj na ulicu Safeta Zajke, ukupne dužine oko 450 m.

Vrijednost radova na LOT 2C iznosi 9.574.554,09 KM (sa PDV-om). Izvođač radova bio je JV Euro-Asfalt Sarajevo & GP ŽGP Sarajevo dok je usluge nadzora pružao Institut IGH Zagreb i Institut IPSA d.o.o. Sarajevo.

Izgrađena dionica ima sve elemente brze ceste koja će cestovnim korisnicima omogućiti veći nivo usluge, bolju kvalitetu vožnje i kraće vrijeme putovanja.