Obavještenje vlasnicima za ulazak u posjed na nekretninama

Obavještavaju se fizička i pravna lica koja su u javnim knjigama (katastarskim i zemljišnim) upisani  kao vlasnici i posjednici na parcelama koje se nalaze na trasi puta Neum-Stolac 

Obavještenje vlasnicima za ulazak u posjed na nekretninama

Na osnovu čl. 3. stav 1. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o eksproprijaciji („Službene novine F BiH“ broj:34/16) i čl. 92. Zakona o upravnom postupku („Službene novine F BiH“ broj:2/98 i 48/99), JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, kao implementator projekta Modernizacije cesta u F BiH u svojstvu korisnika eksproprijacije daje slijedeće:

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se fizička i pravna lica koja su u javnim knjigama (katastarskim i zemljišnim) upisani  kao vlasnici i posjednici na parcelama koje se nalaze na trasi puta Neum-Stolac označenim kao:

  • č. 1/91, pašnjak zvan “Pod prijevorom”, površine 20 m² K.O. SP Hutovo,
  • č. 137/3, pašnjak zvan “Neštenik”, površine 78m² K.O. SP Hutovo,
  • č. 43/263, pašnjak zvan “Žute stijene i lisina”, površine 32m² K.O. SP Hutovo,
  • č. 104/3, pašnjak zvan “Dolac“ površine 68m² K.O. SP Hutovo,
  • č. 104/2, pašnjak zvan “Dolac”, površine 54m² K.O. SP Hutovo,
  • č. 130/5, površ. 45 m², K.O. SP Hutovo
  • č. 1/90, pašnjak zvan „Pod  prijevorom“, površine 447 m² K.O. SP Hutovo,
  • č. 103/85, površ. 90 m², pašnjak zvan „Neštenik“, površine 90 m² K.O. SP Hutovo,
  • č. 1/89, pašnjak zvan „Pod prijevojom“, površine 664 m² K.O. SP Hutovo

Da je projekat izgradnje puta Neum-Stolac od općeg značaja.

Obuhvaćen je programom Modernizacije cesta u F BiH, te su sredstva za navedeni proojekat oosigurana iz kredita Svjetske banke i ista imaju ograničen vremenski period za realizaciiju.

Ugovori o izgradnji puta su potpisani sa izvođačima radova i sadrže ograničen vremenski period period za izgradnju i završetak radova.

U slučaju prolongiranja rokova izgradnje nastupaju štetne posljedice u vidu plaćanja penala i kamata izvođačima i kreditorima.

Dokazi (vještačenja po vještacima poljoprivredne građevinske i geodetske struke) o stanju i vrijednosti nekretnina su osigurani.

O važnosti izgradnje puta i o izvršenim radovima koji se kontinuirano obavljaju, javnost se svakodnevno  obavještava putem medija.

Obavještenje je u skladu sa zakonskom obavezom obavještavanja lica u predmetima gdje nije doneseno pravomoćno rješenje o eksproprijaciji, niti su se stekli zakonski uvjeti za isplatu naknade, a koja će biti isplaćena nakon što se donese pravomoćno rješenje o eksproprijaciji.

Pozivate se da u roku od 8 dana od dana objavljivanja dostavite potpisanu saglasnost za ulazak u posjed.

Izjavu možete poslati na adresu JP Ceste F BiH d.o.o. Terezija 54 Sarajevo ili lično u prostorijama ovog preduzeća.

Izjavu možete dati i u prostorijama Općine Neum, Službi za imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina.

U suprotnom smatraće se da se protivite ulasku u posjed investitora i izvođača radova.