Novi režim odvijanja prometa tokom radova na rekonstrukciji mosta preko rijeke Ljubine u Semizovcu

Zbog nepoštivanja prvobitno propisane regulacije prometa od strane nesavjesnih učesnika u prometu, te na taj način stvaranja dodatnih problema, na prijedlog predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova KS, Jedinica za saobraćaj, predloženo je uvođenje trećeg semafora tokom izvođenja radova na rekonstrukciji mosta preko rijeke Ljubine u Semizovcu.

Novi režim odvijanja prometa tokom radova na rekonstrukciji mosta preko rijeke Ljubine u Semizovcu

Reguliranje prometa na predmetnoj lokaciji će se odvijati u tri faze pomoću mobilnih semafora po sljedećem principu:

  • Vozila koja se kreću magistralnom cestom M-18 i na raskrsnicu dolaze iz smjera Sarajeva, u sve tri faze će se propuštati naizmjenično za Tuzlu i Ilijaš;
  • Vozila koja se kreću regionalnom cestom R-445 i na raskrsnicu dolaze iz smjera Ilijaša će se u sve tri faze propuštati naizmjenično za Tuzlu i Sarajevo;
  • Vozila koja se kreću magistralnom cestom M-18 i na raskrsnicu dolaze iz smjera Tuzle, u sve tri faze će se propuštati naizmjenično za Sarajevo i Ilijaš.

Još jedanput apeliramo na sve učesnike u prometu na maksimalno poštivanje privremene signalizacije i trenutnog režima prometa.

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo