Južna obilaznica Mostara - Završetak radova na dionici Međine - Miljkovići

U okviru Programa modernizacije cesta u Federaciji BiH, danas je u poslovnoj zgradi JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo upriličeno potpisivanje Ugovora za izgradnju Južne obilaznice Mostara – Završetak radova na izgradnji dionice Međine – Miljkovići, dužine 6,7 km.

Južna obilaznica Mostara - Završetak radova na dionici Međine - Miljkovići thumb thumb

Ugovor su potpisali Ljubo Pravdić, direktor JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo i Rajko Ćutuk i Dženan Pekušić, predstavnici konzorcija u sastavu Putovi d.o.o. Grude i HP Investing d.o.o. Mostar. Vrijednost ugovora je 5.336.934,79 KM sa uključenim PDV-om a isti će se finansirati iz kreditnih sredstava EBRD-a. Rok za izvođenje radova je 180 dana.

Također je potpisan i Ugovor za nadzor pomenutih radova koji je dodijeljen konzorciju u sastavu IGH d.o.o. Mostar i IGH d.d. Zagreb u vrijednosti od 144.612,00 KM.

Radovi na izgradnji će se odvijati u fazama. Prva faza izgradnje obuhvaća kompletiranje započetih radova na izgradnji Južne obilaznice u dužini od 6,5 km kao i kompletiranje kružnog raskrižja (rotor) u mjestu Varda na ukrštanju sa cestom M-17.4 Mostar – Čitluk. U ovoj fazi izvodit će se radovi na izgradnji gornjeg stroja ceste (uređenje škrapi, usjeka i nasipa, ugradnja tampona, izrada rigola, jaraka, asfalterski radovi itd.) kao i radovi na ugradnji saobraćajno-tehničke opreme i signalizacije, te izgradnja kružne raskrsnice u mjestu Varda.