JP Ceste Federacije BiH predstavlja svoju novu Internet prezentaciju

Prva web stranica JP Ceste Federacije BiH je predstavljena u januaru 2007. godine te je uz manje izmjene uspješno funkcionisala i bila na usluzi javnosti kao izvor informacija i način komunikacije sa uposlenicima.

JP Ceste Federacije BiH predstavlja svoju novu Internet prezentaciju

Web stranica JP Ceste FBiH je u protekloj godini mesečno bilježila u prosjeku 20.000 jedinstvenih posjetilaca, što nam je bio dodatni motiv za modernizaciju ovog vida komunikacije sa javnošću.

Usvajajući nove tehnologije, pri izradi nove web stranice smo nastojali na što pristupačniji način široj javnosti prezentirati naše djelatnosti i aktivnosti te kroz interaktivne sekcije omogućiti jednostavniju komunikaciju sa korisnicima magistralne cestovne infrastrukture.

Posjetioci su se u mogućnosti upoznati sa pravnim okvirom u kojem djeluje JP Ceste Federacije BiH te osigurati informaciju o procedurama za korištenje usluga iz naše nadležnosti.

Vjerujemo da će ova nova Internet prezentacija omogućiti transparentnije poslovanje što nam je kao društveno odgovornom javnom preduzeću želja i obaveza.

Tekući projekti

Sekcija Tekući projekti na jednom mjestu uz interaktivnu mapu prezentira projekte iz aktuelnog plana poslovanja. Projekte je moguće pretraživati po nazivima te po magistralnim cestovnim pravcima i kantonima na čijoj se teritoriji nalaze.

Pregled svih projekata iz aktualnog plana i programa poslovanja

MODERNIZACIJA MAGISTRALNIH CESTA

U okviru sveobuhvatnog Programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH, JP Ceste FBiH, društvo sa ograničenom odgovornošću u punom vlasništvu Vlade FBiH, pokrenulo je inicijativu za Projekt modernizacije cestovnog sektora FBiH.

Modernizacija
Projekat modernizacije magistralnih cesta u FBiH

AKTIVNOSTI JP CESTE FBIH

U sklopu obnovljene sekcije Aktivnosti, posjetioci su u mogućnosti lako doći do informacije o našim djelatnostima i aktivnostima kao i postupcima za regulisanje odnosa iz nadležnosti JP Ceste FBiH.

Aktivnosti i djelatnosti
Djelatnosti i aktivnosti JP Ceste FBiH

JAVNE NABAVKE

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, JP Ceste FBiH kroz sekciju Javne nabavke javnosti čini dostupnom digitaliziranu dokumentaciju iz procedura javnih nabavki: Planove nabavki, tenderske dokumentacije, odluke o dodjeli ugovora te obrasce o realizaciji ugovora. Dokumentaciju je moguće pretraživati prema nazivu nabavke te po vrsti dokumenta.

Javne nabavke
Dinamički pregled svih dokumenata javnih nabavki