JP Ceste Federacije BiH na konferenciji „Italy and Bosnia & Herzegovina – Building Together“

Agencija za promociju u inostranstvu i internacionalizaciju italijanskih preduzeća – ICE Sarajevo, u saradnji sa Ambasadom Republike Italije u Bosni i Hercegovini i Italijanskim udruženjem građevinskih firmi – ANCE, organizirala je danas u Sarajevu konferenciju pod nazivom „Italy and Bosnia & Herzegovina – Building Together“.

JP Ceste Federacije BiH na konferenciji  „Italy and Bosnia & Herzegovina – Building Together“ thumb thumb thumb

Direktor JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo, Ljubo Pravdić je prezentacijom na temu „Program modernizacije magistralnih cesta FBiH – 2017. – 2021.“ upoznao učesnike sa trenutačnim stanjem i aktivnostima na mreži magistralnih cesta u FBiH, kao i sa budućim projektima preduzeća.

Konferencija je organizirana u okviru pripremnih aktivnosti za održavanje ovogodišnjeg Samita zemalja Zapadnog Balkana u Trstu te je posvećena mogućnostima zajedničke saradnje italijanskih i bh kompanija u sektoru građevinarstva i putne infrastrukture.