Javno otvaranje ponuda za tri lota

Javno otvaranje ponuda za Projekat rekonstrukcije crnih tačaka M-4.2 Mala Lisa, M-17 Mostar jug,  M-17 i M-6 Čapljina, M-17 Tarčin-Konjic, izgradnje trake za spora vozila M-5 “Lanište” i sanacije mosta preko rijeke Bregave M-17 Tasovčići

Javno otvaranje ponuda za tri lota thumb thumb thumb thumb thumb

U okviru Projekta modernizacije cestovnog sektora u Federaciji BiH, JP Ceste Federacije BiH je danas u 12.00 organiziralo javno otvaranje ponuda za:

 • Lot 1.
  • Rekonstrukcija crne tačke "Mala Lisa", M-4.2 Skokovi – Srbljani, km 11+230
  • Izgradnja trake za spora vozila „Prevoj Lanište“ M-5 Bos. Petrovac - Ključ 
 • Lot 2.
  • Sanacija mosta preko rijeke Bregave u Tasovčićima M-17
  • Rekonstrukcija crne tačke M-17 Tarčin – Konjic, km 16+800 - km 17+600
  • Rekonstrukcija crne tačke „Mostar jug“ M-17, km 1+640
  • Rekonstrukcija crne tačke „Kružni tok“ M-6 i M-17
 • Lot 3.
  • Rekonstrukcija kolovozne konstrukcije i izgradnja kružnog toka "Vitkovići" M-20.

Ukupno šest (6) ponuda je dostavljeno od strane sljedećih kopmanija:

 • Lot 1:
  • JV D.O.O. KOV – GRAD Bužim i PUTOVI Grude d.o.o, Bosna i Hercegovina,
  • EURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina.
 • Lot 2:
  • HP INVESTING d.o.o. Mostar, Bosna i Hercegovina,
  • JV HERING d.d. Široki Brijeg i KTM – BRINA d.o.o. Posušje, Bosna i Hercegovina,
  • STRABAG d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina.
 • Lot 3:
  • STRABAG d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina,
  • GP „PUT“ a.d. Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina,
  • EURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Komisija za evaluaciju će pristupiti pregledu i evaluaciji svih pristiglih ponuda gdje će kriteriji evaluacije biti najniža cijena i tehnička kompatibilnost ponude.

Projekat je zajednički finansiran iz kreditnih sredstava Svjetske Banke (IBRD) i Evropske investicijske banke (EIB).