Javno otvaranje ponuda za tri lota

U okviru Projekta modernizacije cestovnog sektora u Federaciji BiH, JP Ceste Federacije BiH je organiziralo javno otvaranje ponuda za:

 • Lot 1: Sanacija tunela Vranduk II i rekonstrukcija mostova Bosna IV i V
 • Lot 2: Asfaltiranje ceste Vitalj – Vlasenica (granica entiteta) i rekonstrukcija crne tačke „Olovo – nula“
 • Lot 3: Sanacija tunela Ormanica (Pelagićevo – Srebrenik) i rekonstrukcija crne tačke „Husino“
Javno otvaranje ponuda za tri lota

Ponude su javno otvorene danas, 24.4.2018. u 12.00, u prisustvu imenovanih zastupnika ponuđača i svakoga tko je odlučio da prisustvuje.
Ukupno šest (6) ponuda je dostavljeno od strane sljedećih kompanija:

Lot 1:

 • JV Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo i Almy-Transport d.o.o. Zenica, Bosna i Hercegovina;
 • JV Hering d.d. Široki Brijeg i BBM d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Lot 2:

 • Konzorcij JATA Group d.o.o. Srebrenik i Roading d.o.o. Gračanica, Bosna i Hercegovina;
 • JV Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo i Almy-Transport d.o.o. Zenica, Bosna i Hercegovina;
 • STRABAG d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina;
 • JV Hering d.d. Široki Brijeg, BBM d.o.o. Sarajevo i Cestotehnik d.o.o. Tuzla, Bosna i Hercegovina.

Lot 3:

 • JV Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo i Almy-Transport d.o.o. Zenica, Bosna i Hercegovina;
 • Konzorcij JATA Group d.o.o. Srebrenik i Hering d.d. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina.

Komisija za evaluaciju će pristupiti pregledu i evaluaciji svih pristiglih ponuda gdje će kriteriji evaluacije biti najniža cijena i tehnička kompatibilnost ponude.
Projekat je zajednički finansiran iz kreditnih sredstava Svjetske Banke (IBRD) i Evropske investicijske banke (EIB).